the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


A | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |  W  | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

W

เผยแพร่ 12.10.2012 (7 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 10.12.2019 | อ่าน 751

WBI

WBI


WBI (World Business Indicator) เป็นการตรวจวัดธุรกิจในเชิงองค์รวม ทั้งทางด้านความพึงพอใจของลูกค้า การซื้อ การขาย การบริการหลังการขาย เป็นต้น