the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


A | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |  R  | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

R

เผยแพร่ 06.07.2012 (8 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 03.07.2020 | อ่าน 870

RAID 0

คือการนำฮาร์ดไดรฟ์จำนวน 2 ตัวขึ้นไปมาทำเป็น logical drive เพื่อให้ได้ขนาดที่มากขึ้น  เช่น นำฮาร์ดไดรฟ์ 40 GB 2 ตัว มารวมกันก็จะได้ 80 GB เป็นต้น