email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


 • สำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2561
 • 8 ปี ETDA
 • Data Protection Knowledge Center
 • รายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลจากการร่วมตอบแบบสำรวจความตระหนักในการดูแลข้อมูลส่วนบุคคล
 • ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน ๒๕๖๑
 • Download ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ e-Tax Invoice by Email
 • SMEs GO ONLINE ซื้อขายมั่นใจ มีปัญหาเมื่อไร เราดูแล
 • รู้จัก พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560
 • 1212OCC
 • ร่างกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล
 • Thaiemarket
ปัจจุบัน ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้มีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจยุคใหม่และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศให้เป็นไปตามความต้องการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่เอื้อต่อการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการมีมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่มีความมั่นคงปลอดภัยและน่าเชื่อถือดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการบรรลุผล ตามความมุ่งหมายในการที่จะพัฒนาการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศทั้งในระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ระดับองค์กร และระดับประชาชน [อ่านต่อ...]
Soft Infrastructure

พัฒนาระบบบริหารและบริการโครงสร้าง
พื้นฐานสารสนเทศที่จำเป็น
สำหรับประเทศไทย

Indicator

จัดเก็บสถิติและพิจารณาความต้องการ
ของผู้ใช้งานเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ให้
ธุรกรรมออนไลน์มั่นคงปลอดภัยขึ้น

e-Commerce & Online Complaint

ส่งเสริมการทำธุรกรรมออนไลน์
พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เพื่อผลักดัน
ให้มูลค่าการทำธุรกรรมออนไลน์สูงขึ้น

Standards

พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการใช้
มาตรฐานและกระบวนการทางด้านไอซีที
ที่จำเป็นต่อการทำธุรกรรมออนไลน์

Cyber security

เฝ้าระวัง พร้อมจัดเตรียมคนและ
มาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขภัย
คุกคามทางไซเบอร์

Laws

พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายเพื่อ
สนับสนุนการทำธุรกรรมออนไลน์

Innovation

ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาและจัดทำ
โครงการนำร่องสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน
สารสนเทศที่จำเป็นสำหรับประเทศไทย


ETDA จัดใหญ่ 8 ปี BIG CHANGE TO BIG CHANCE...

7 วันที่ผ่านมา (11.07.2018)

ETDA จัดใหญ่ 8 ปี BIG CHANGE TO BIG CHANCE ชูไฮไลต์โลกดิจิทัลแห่งอนาคตพร้อมขับเคลื่อนไทยสู่ยุค FUTURE ECONOMY

พร้อมเสริมสร้างองค์ความรู้รับมือการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ อัดแน่นด้วยการสัมมนาจากกูรูชื่อดังจากวงการไซเบอร์และอีคอมเมิร์ซโลกที่จะมาให้ความรู้ พร้อมเจาะลึกทุกประเด็น ดีเดย์ 23 – 25 กรกฎาคม 2561 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน...[อ่านต่อ]


ETDA ผลักดันการใช้บริการ e-Timestamping สร้างความเชื่อมั่นยุคดิจิทัล

4 สัปดาห์ที่ผ่านมา (20.06.2018)

ETDA ผลักดันการใช้บริการ e-Timestamping สร้างความเชื่อมั่นยุคดิจิทัล

เซ็นข้อตกลงกับภาคเอกชน ให้ใช้บริการประทับรับรองเวลาอิเล็กทรอนิกส์ เป็นกลไกยืนยันเวลาในการทำธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านระบบออนไลน์ ยกธุรกิจไทยสู่สังคมไร้กระดาษ...[อ่านต่อ]


ETDA เปิดอบรมเตรียมพร้อมผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบ e-Tax Invoice และ e-Receipt

4 สัปดาห์ที่ผ่านมา (18.06.2018)

ETDA เปิดอบรมเตรียมพร้อมผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบ e-Tax Invoice และ e-Receipt

จัดเต็ม 2 คอร์ส คอร์สแรก เน้นปูพื้นฐาน คอร์สสอง เวิร์กชอปแบบเจาะลึก รู้เทคนิค ทำได้จริง...[อ่านต่อ]

ETDA Information Center
E-TAX
Corporate social responsibility
ICT's STANDARD
Print-out's STANDARD
MDE
ThaiCERT
ICT Law Center
eStandard Center
NRCA
G-INFO
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน