email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 04.09.2019 (11 เดือนที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 06.08.2020 | อ่าน 1327

ETDA รับโล่เชิดชูเกียรติคุณจาก อย. ในความมุ่งมั่นคุ้มครองผู้บริโภค


ร่วมเป็นเครือข่ายในการดูแลผู้บริโภคออนไลน์ที่เข้มแข็งตลอดมา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จัดงาน "สานพลัง" มอบรางวัลเชิดชูเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคและบุคคลที่เสียสละ มุ่งมันในการทำงานคุ้มครองผู้บริโคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวม 25 รางวัล  รวมทั้ง สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในความร่วมมือเป็นเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เข้มแข็งตลอดมา ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น บ่ายวันที่ 4 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา

 

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (เลขาธิการ อย.) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา อย.ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ที่เป็นบุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงาน มูลนิธิและเพจสาธารณะ ในการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคมีความปลอดภัยและได้รับความเป็นธรรมจากการบริโภคด้วยดีเสมอมา ไม่ว่าจะเป็นการให้ความร่วมมือในด้านการเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแส การตรวจสอบ และการทำงานร่วมระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น การสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการและข้อมูลทางกฎหมายด้านการปราบปราม กวาดล้างผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายและละเมิดลิขสิทธิ์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพในท้องตลาด สถานประกอบการ ซึ่งเป็นสถานที่ผลิตนำเข้าและจำหน่าย ตลอดจนการโฆษณา เป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และแจ้งเตือนภัยผู้บริโภค เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคและประชาชน ให้มีความตระหนักในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย

ผลจากความร่วมมือที่สำคัญ เช่น

 • ร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ระงับโฆษณาทางสื่อโทรทัศน์ วิทยุ ได้อย่างทันต่อเหตุการณ์
 • ร่วมมือกับ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในการระงับโฆษณาทางสื่ออินเทอร์เน็ต
 • สามารถระงับโฆษณาและดำเนินการตามกฎหมายกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ถูกต้องในสื่อต่าง ๆ ได้มากกว่า 1,500 รายการ
 • ดำเนินคดีโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “ดีคอนแทค” ที่อวดอ้างสรรพคุณช่วยรักษาโรคที่เกิดกับดวงตาทางสื่อต่าง ๆ
 • ร่วมมือกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการตรวจสอบ กวาดล้าง จับกุมผู้กระทำผิดจนถึงต้นตอ เช่น กรณีของเมจิก สกิน เจ้าของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในเครือกว่า 200 รายการ ซึ่ง อย.ได้เพิกถอนใบรับแจ้งและเรียกคืนเครื่องสำอาง สามารถจับกุมเครือข่ายตัวการหลัก พ่วงไปถึงดารา เน็ตไอดอล ที่มีการรีวิวโฆษณาสินค้า 
 • กรณีการลักลอบผลิตยาปลอมทรามาดอล หรือที่เรียกว่า เขียวเหลือง จนกระทั่งสั่งปิดโรงงาน รวมถึงกรณียาทำแท้ง ยาแก้ไอ ก๊าซหัวเราะ กลุ่มยานอนหลับ สามารถสาวถึงตัวการลักลอบนำยาลดน้ำหนักออกนอกระบบ กระบวนการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายฟิลเลอร์ โบท็อกซ์ที่ไม่มีทะเบียนตำรับยา และปลอมเครื่องหมายการค้าที่ใช้ในสถานพยาบาล
 • ล่าสุดยุทธการฟ้าสาง ปูพรม 33 จุด ตรวจค้นกวาดล้างแหล่งผลิตและจำหน่ายยาลดความอ้วนมรณะ และกรณีอื่น ๆ โดยมีของกลางมากกว่า 1,600,000 รายการ คิดเป็นมูลค่ามากกว่า 500 ล้านบาท และการระงับโฆษณาทางโซเชียลมีเดีย และมาร์เก็ตเพลส ผ่านการแจ้งข้อมูลจากเครือข่ายเป็นจำนวนมากกว่า 100,000 รายการ

ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า จากความร่วมมือส่งผลให้ผู้บริโภคได้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค อย. จึงจัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติคุณให้แก่เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพจำนวน 15 หน่วยงาน รวมถึงบุคคลที่เสียสละมุ่งมั่นในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ปลอดภัย จำนวน 10 ราย โดย 1 ในนั้นคือ ETDA

 

 

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการประชุมเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับข่าวปลอมในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (FAKE NEWS) เพื่อเพิ่มความเข้มแข็ง รวดเร็ว ในการปราบปราม การขจัดข่าวปลอมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่สร้างความเข้าใจผิดต่อผู้บริโภคจนอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ ให้ครอบคลุมทั้งการตรวจสอบ เฝ้าระวังและแจ้งเตือน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ผู้บริโภคปลอดภัย ผู้ประกอบการก้าวไกล ระบบคุ้มครองสุขภาพไทยยั่งยืน

สำหรับความร่วมมือระหว่าง ETDA และ อย. จนนำมาสู่รับการรับรางวัลในครั้งนี้ ดร.สรณันท์ จิวะสุรัตน์ รองผู้อำนวยการ ETDA ที่เป็นผู้แทน ETDA เข้ารับรางวัลกล่าวว่า ทั้งสองหน่วยงานมีการทำงานร่วมกัน เช่น

 • การให้คำปรึกษา จากการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนปัญหาซื้อขายออนไลน์ ในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผ่าน ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 1212 OCC ผ่าน 4 ช่องทาง
  1. ​​สายด่วนโทร 1212 (Online Complaint Center) ตลอด 24 ชั่วโมง
  2. อีเมล : 1212@mdes.go.th
  3. เว็บไซต์ : www.1212occ.com
  4. Mobile App : 1212OCC (โปรดใส่ชื่อและเลขโทรศัพท์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ)
 • การร่วมมือประสานงานเพื่อระงับโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฏหมายบนสื่อออนไลน์
 • การเผยแพร่บทความและอินโฟกราฟิกที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนผ่านโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook ETDA Thailand และ ข้อมูลข่าวสาร 1212OCC

 • การดำเนินงานเฝ้าระวัง แจ้งเตือนการซื้อขายออนไลน์ ร่วมกันกับพันธมิตรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงหน่วยงาน NGO ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

 

Tags: อย.