email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 26.01.2017 (2 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 21.10.2018 | อ่าน 1860

ETDA นำร่อง ETDA School Camp เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล 4.0


หากเปรียบกับอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่พุ่งสูงขึ้นแบบก้าวกระโดด การสร้างความเข้มแข็ง และภูมิคุ้มกันในการใช้ดิจิทัลให้เด็กและเยาวชน ต้องมุ่งเน้นให้ลูกหลานของพวกเรารู้จัก Digital Literacy คือ มีความรู้และแยกแยะได้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์ มีทักษะในการรับมือ นำมาใช้วิเคราะห์ และแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างเกราะป้องกันในการใช้อินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้ด้วยตัวเอง 

 

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลและเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี)  ได้จัดโครงการ ETDA School Camp ภายใต้กิจกรรม  Fun and Safe in Cyberspace โดยคิกออฟผ่าน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษภาคภาษาอังกฤษ (The English Program for Talented Students: EPTS) ระดับชั้น ม. 1 จำนวน 70 คน และผู้ปกครองผู้สนใจอีก 35 คน เพื่อให้เด็กและเยาวชนไทย รวมถึงผู้ปกครองตระหนักถึงการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย และจะใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560

สุรางคณา วายุภาพ  ผู้อำนวยการ ETDA  กล่าวว่า ในยุคดิจิทัล เด็กและเยาวชนหันมาใช้สื่อออนไลน์ในการค้นหาข้อมูลในการเรียน ทำรายงาน ทำการบ้าน ไม่เพียงเท่านั้น ช่องทางออนไลน์ปัจจุบัน อาจโน้มนำไปสู่การเข้าถึงเนื้อหาที่มีความสุ่มเสี่ยง ไม่เหมาะสม เช่น การพนัน สิ่งเสพติด ลามกอนาจาร นี่คือสิ่งที่เราต้องช่วยกันดูแล โดยเฉพาะทำอย่างไรให้เด็กไทยรู้ทันและฉลาดใช้ โดยไม่ตกเป็นเหยื่อของสื่อออนไลน์  ปัจจุบันเด็ก ๆ หลายคนใส่เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ไว้ในโซเชียลมีเดีย โดยไม่ทันคิดว่าอาจจะมีผู้ไม่หวังดีอาจเอาภาพไปตัดต่อ กลั่นแกล้ง หรือโพสต์ขายบริการทางเพศ  แม้กระทั่งผู้ใหญ่บางคนยังโดนหลอกให้โอนเงินลงทุนทำธุรกิจ หรือโดนหลอกให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์ปลอมที่ถูกทำขึ้นมาเลียนแบบเว็บไซต์ธนาคาร

“แม้ว่าอินเทอร์เน็ตช่วยให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้มหาศาลและสร้างพื้นที่ให้พวกเขามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ แต่ก็มาพร้อมความเสี่ยง ซึ่งความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ความประมาท ไม่เท่าทันกลโกงรูปแบบใหม่ ๆ อาจทำให้พวกเขาตกเป็นเหยื่อจากการไม่รู้เท่าทัน ล่าสุด ETDA จึงริเริ่มโครงการ  ETDA School Camp ภายใต้กิจกรรม  Fun and Safe in Cyberspace  โดยปลูกฝังและสร้างการรับรู้ให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ตให้ปลอดภัยและสร้างสรรค์ รู้สิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมชี้ให้เห็นถึงโอกาสในการใช้ดิจิทัลเพื่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ 

 

สำหรับกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อประกอบด้วย  4 ฐาน คือ 1) อินเทอร์เน็ตกับอาชีพที่เกี่ยวข้อง 2) บรรทัดฐานทางวัฒนธรรมออนไลน์ การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ และการใช้สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ก (Norm & Cyberbullying & SNS) 3) การเรียนรู้เรื่องภัยคุกคามออนไลน์ 4) เกมอินเทอร์แอคทีฟเกี่ยวกับการใช้สื่อออนไลน์ ซึ่งเนื้อหาของแต่ละฐานกิจกรรม จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กสามารถท่องโลกไซเบอร์ยุคปัจจุบันได้อย่างปลอดภัย รู้จักใช้สื่อออนไลน์ให้เกิดประโยชน์

ETDA คาดหวังว่า ETDA School Camp ภายใต้กิจกรรม Fun and Safe in Cyberspace จะช่วยหล่อหลอมให้เด็กและเยาวชนไทย เป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพของเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลต่อไป