email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 05.01.2017 (4 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 13.08.2020 | อ่าน 3402

เตรียมพร้อม “นวัตกรรมขับเคลื่อนผู้ประกอบการ”


ไทยยังไม่มีแบรนด์เจ๋ง ๆ ที่จะได้มูลค่าเพิ่ม หากจะเริ่มต้นใหม่ จึงต้องเริ่มต้นด้วยนวัตกรรม

“เวลาคิดอะไรใหม่ ๆ ขึ้นมา ถ้าจะเรียกว่านวัตกรรมก็จะต้องเอาไปขายให้ได้ด้วย” ดร.ศักดิพล เจือศรีกุล ผู้อำนวยการศูนย์การสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เกริ่นนำ ก่อนจะอธิบายว่า

 

Innovation” หรือ “นวัตกรรม” มีความสำคัญต่อการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพราะนวัตกรรมนั้นเท่ากับสิ่งประดิษฐ์ นั่นก็คือสิ่งใหม่ ๆ แล้วคูณด้วยการทำเชิงพาณิชย์ หรือ commercialization คือขายได้ เพราะฉะนั้นขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้

ทำไมต้องนวัตกรรม?

ดร.ศักดิพล อธิบายว่า “เพราะถ้าผู้ประกอบการทำนวัตกรรมก็จะได้ส่วนที่เพิ่มขึ้น หรือว่ามูลค่าเพิ่มมาก ในอดีตเศรษฐกิจในยุคไทยแลนด์ 3.0 เราเก่งมากในการรับทำแบบ OEM แต่สิ่งที่ได้คือ คิดไม่ออกว่าจะทำอะไรใหม่ ๆ พอเรารับทำ ปีนี้เขาให้ราคาเท่านี้ ปีหน้าบอกว่า ลดราคาหน่อย ปีถัดมา ลดราคาอีก ถ้าไม่ลดราคา จะไปหาอีกเจ้าหนึ่ง ก็เป็นอย่างนี้เรื่อย ๆ เพราะฉะนั้นประเทศไทยเลยไม่มีแบรนด์เจ๋ง ๆ ที่จะได้มูลค่าเพิ่ม ดังนั้น ถ้าจะเริ่มต้นใหม่ คุณเลยต้องเริ่มต้นด้วยนวัตกรรม นั่นก็คือเป็นสาเหตุว่าทำไมต้องนวัตกรรม

แล้วจะเริ่มอย่างไร?

นวัตกรรมเกิดจากความรู้และความคิดสร้างสรรค์ สิ่งที่ยากคือความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้น ผู้ประกอบการต้องขวนขวายหาความรู้ด้วย ดร.ศักดิพล กล่าว “ความรู้คือเชื้อเพลิงและความคิดสร้างสรรค์คือไฟที่เพิ่มขึ้นมา ถ้าคุณไม่มีความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ก็จะต่อกันมาไม่ได้ สิ่งที่สำคัญคือ เวลาสร้างสรรค์นั้นทำให้เกิดนวัตกรรม ถ้าอยากสร้างความคิดสร้างสรรค์ขึ้นในองค์กร ต้องพูดตลอดว่า ‘แล้วไงต่อ’ นั่นคือกระบวนการที่ทำให้ไอเดียค่อย ๆ ฟุ้งขึ้น เกิดจากสิ่งที่พยายามคิด และค่อย ๆ ตบเข้ามาจนตกผลึกขึ้นมาเป็นไอเดีย เช่น เฮนรี ฟอร์ด คิดว่าจะทำอย่างไรดีให้ต้นทุนในการผลิตลดลง ก็มาได้ไอเดียตอนดูอุตสาหกรรมโรงเชือดที่เขาเอาวัวเคลื่อนที่ ส่วนคนเชือดก็เชือดอย่างเดียว ก็ไปจ้างคนที่ทำงานให้กับโรงเชือดมาอยู่กับบริษัทฟอร์ด มาออกแบบว่า เปลี่ยนวัวเป็นรถแล้วจะผลิตรถได้ไหม นั่นคือ Innovation หรือมือถือ เมื่อก่อนมีปุ่มไม่กี่ปุ่ม หลายคนคิดว่าน่าจะทำปุ่มเพิ่มขึ้น แต่กลับมีคนคิดแบบไม่มีปุ่มเลย เพราะฉะนั้น เวลาเราคิดสร้างสรรค์หรือทำอะไรหลาย ๆ อย่างนั้นสามารถคิดฉีกจากอีกด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งเลย”

คำถาม? กับความคิดสร้างสรรค์

“หลายครั้งการตั้งคำถามเป็นส่วนหนึ่งของความคิดสร้างสรรค์ เช่น บอกว่าห้องมืดจัง เปิดไฟให้ผมหน่อย ก็จะได้ไฟ แต่ถ้าบอกว่า ห้องมืดจัง ทำให้สว่างหน่อย คุณจะเปิดไฟก็ได้ เปิดประตูก็ได้ จะจุดเทียนก็ได้ จะเปิดหน้าต่างก็ได้ การคิดคำถามที่ไม่จำกัด Solution หรือว่าคำตอบ นั่นคือส่วนหนึ่งของความคิดสร้างสรรค์ คำถามที่มีจะทำให้มีคำตอบที่มีความคิดสร้างสรรค์ออกมา นั่นก็คือนวัตกรรม”

ถ้าเริ่มทำธุรกิจให้คิดถึงคุณค่า

ดร.ศักดิพล กล่าวว่า อีกคำหนึ่งที่คนทำธุรกิจต้องคำนึงถึงคือคำว่า “คุณค่า” หรือ value” ซึ่งต้องคิดถึงก่อนสินค้าและบริการ เพราะคุณค่านั้นมีความสำคัญมาก ต้องคิดว่าคุณค่าของสินค้าเราคืออะไร โดยราคาคือสิ่งที่ลูกค้าจ่ายเงินมาเวลาที่เขาซื้อสินค้า แต่คุณค่าคือสิ่งที่ได้รับในฐานะของผู้ประกอบการ ถ้าผู้ประกอบการผลิตสินค้าหรืออะไรที่มีคุณค่า อย่างไรลูกค้าก็ยอมจ่าย แต่ผู้ประกอบการสามารถระบุให้ชัดเจนได้หรือไม่ว่าใครที่จะยอมจ่ายให้เรา ซึ่งเวลาสร้างนวัตกรรมก็จะเชื่อมกับตัวคุณค่า โดยพยายามเชื่อมโยงกับสิ่งที่เรียกว่าความคิดสร้างสรรค์  

นวัตกรรมต้องเชื่อมโยงกับความเสี่ยง

ความล้มเหลวมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรที่ไม่มีนวัตกรรม นวัตกรรมเป็นสิ่งที่เราไม่รู้ เราจะจัดการได้อย่างไรกับสิ่งที่เราไม่รู้ ก็เพราะมันใหม่ และเพราะเราเป็นผู้ประกอบการ เราต้องทำสิ่งใหม่ ๆ เพราะฉะนั้นแล้ว เราต้องเจอสิ่งหรือคำถามตรงนี้ตลอด มันไม่ใช่เป็น quick win แต่เป็น long win แต่ถ้าเราทำให้มันอยู่กับเราได้ มันก็จะเป็น long win สำหรับเราตลอด ซึ่งถ้าไม่มีนวัตกรรมเลยยิ่งเสี่ยง ดร.ศักดิพล อธิบาย

 

ประเทศไทยอยู่ตรงไหน? กับการสร้างนวัตกรรม

สำหรับความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของประเทศไทยนั้น ดร.ศักดิพล กล่าวว่า ปัจจุบันเราต่างกันน้อยมากกับประเทศอื่น ๆ ที่เราเคยอยู่เหนือกว่า เมื่อเจาะลงว่าแต่ละบริษัทใช้จ่ายในเรื่องวิจัยและพัฒนามากน้อยเพียงใด ก็พบว่า ปัจจุบันนั้นใกล้เคียงกับประเทศในอาเซียนและประเทศที่กำลังพัฒนา โดยค่าใช้จ่ายของการวิจัยและพัฒนาเปรียบเทียบต่อ GDP ประเทศไทย 0.25 ถ้าเปรียบเทียบกับมาเลเซียคือ 1 หมายถึงห่างกัน 4 เท่า “น่าคิดว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ ถ้าจะเปลี่ยนขับเคลื่อนคนไทย 4.0”

นวัตกรรมกับอีคอมเมิร์ซ

“นวัตกรรมที่เราเผชิญอยู่ กับผู้ประกอบการที่เราคิดว่าอยากจะทำ จะทำอย่างไรกับอีคอมเมิร์ซ ดิจิทัลเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นทำให้มีโอกาส ทำให้ได้ข้อมูลเยอะแยะเต็มไปหมด และองค์ความรู้นี้จะทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ถ้าไม่เปลี่ยน พูดได้เลยว่ามันไม่รอด เพราะฉะนั้น ผู้ประกอบการต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เรียนรู้ไปกับมัน

“ถ้าเราทำนวัตกรรมคือสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อน เราก็ต้องทดลอง เราก็ต้อง validate ตัวผลิตภัณฑ์ ดูว่าลูกค้ายอมรับหรือเปล่า สินค้าของเราส่งคุณค่าที่เราตั้งใจชัดไหม อีคอมเมิร์ซเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะทำให้ไปถึงลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว แต่สิ่งที่ต้องคิดย้อนคือ คุณจะส่งอะไร เพราะเขาเปิดให้แล้วและเปิดให้ทั้งโลก อยากให้ทุกคน Gear it up ขึ้นไป เป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม อยากให้ประเทศไทยเป็นแบบนั้น ดร.ศักดิพล กล่าวปิดท้าย

ชมย้อนหลังการพูดคุยบนเวทีของ ดร.ศักดิพล เจือศรีกุล ผู้อำนวยการศูนย์การสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในหัวข้อ Gear it up 'Innovation Driven Entrepreneur' ที่งาน Thailand e-Commerce Week 2016 โดย ETDA ร่วมมือกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทาง https://goo.gl/79XRsc