email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 07.02.2020 (8 เดือนที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 27.09.2020 | อ่าน 806

ETDA เร่งสร้างภูมิ รู้ทันโลกออนไลน์ ไม่หลงเชื่อ Fake News


แนะไม่อยากเป็นเหยื่อ ต้องตรวจสอบ ป้องกัน สังเกต

 

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย มีธรรม ณ ระนอง ผู้เชี่ยวชาญและรักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ ETDA นำทีมโครงการ Internet for Better Life (IFBL) บรรยายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ หัวข้อ “การพัฒนาสื่อสารเรียนรู้ และองค์ความรู้ ให้เท่าทันเทคโนโลยี และการพัฒนาในรูปแบบ Learn & Play” ภายในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวทางและแผนปฏิบัติการเพื่อเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจรด้านสตรีและครอบครัว (Learning Center) ของกรมกิจการสตรีและครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ให้แก่กลุ่มคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมกิจการสตรีและครอบครัว จำนวน 70 คน ณ โรงแรม ฮิพ กรุงเทพฯ รัชดาภิเษก

 

จากการที่ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ทาง ETDA ได้นำโครงการ IFBL ไปจัดกิจกรรมในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้ในรูปแบบ Learn & Play มาทั่วประเทศ อีกทั้งยังมีสื่อออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://ifbl.etda.or.th/ ให้ผู้ใช้ได้เรียนรู้ผ่านคอนเทนต์อย่างสนุกสนาน การบรรยายและเข้าไปจัดกิจกรรมให้กรมกิจการสตรีและครอบครัวในครั้งนี้จึงสอดคล้องกับการดำเนินงานของ ETDA ในสร้างความเข้าใจและความตระหนักในการใช้สื่อโซเชียลมีเดียและอินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์ รู้เท่าทันภัยคุกคามไซเบอร์ พร้อมกับส่งเสริมการเรียนรู้ในการทำอีคอมเมิร์ซ เพื่อเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิต

เนื้อหาที่บรรยายและกิจกรรมในรูปแบบ Learn & Play ภายใต้โครงการ IFBL ของ ETDA มีหัวข้อที่น่าสนใจมากมาย เช่น แนวโน้มการพัฒนาธุรกรรมออนไลน์และอีคอมเมิร์ซที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง จากพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 10 ชั่วโมง 5 นาทีต่อวัน สถานะและแนวโน้มภัยคุกคามไซเบอร์ในไทย การฉ้อโกงทางออนไลน์ (Online Fraud) การหลอกลวงทางการเงินหรือฟิชชิง (Phishing) การระรานทางไซเบอร์ (Cyberbullying) การรู้เท่าทันเทคโนโลยียุคดิจิทัล และพฤติกรรมเสี่ยงบนออนไลน์ที่ผู้หญิงและคนทั่วไปต้องเจอ เช่น Fake News หรือข่าวปลอมออนไลน์ ที่ต้องชัวร์ก่อนแชร์

 

หากไม่อยากตกเป็นเหยื่อ ต้องตรวจสอบ ป้องกัน และสังเกต และหากพบข่าวปลอมหรือภัยคุกคามออนไลน์ สามารถแจ้งได้ที่ “ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย (Anti-Fake News Center Thailand)” โดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทาง

- เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/AntiFakeNewsCenter/

- ไลน์ @antifakenewscenter

- ทวิตเตอร์ www.twitter.com/AFNCThailand

- เว็บไซต์ www.antifakenewscenter.com

 

แต่หากพบปัญหาจากการซื้อขายออนไลน์ สามารถแจ้งได้ที่ “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์” โดย ETDA ได้ที่

- สายด่วนโทร. 1212 ตลอด 24 ชั่วโมง

- อีเมล 1212@mdes.go.th

- เว็บไซต์ www.1212occ.com