email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 19.03.2018 (2 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 13.08.2020 | อ่าน 2433

ต่างชาติเริ่มแล้ว! ใช้ AI คัดผู้สมัครงาน


HR เป็นตำแหน่งในการคัดสรรบุคลากรเพื่อเข้ามาทำงานเพื่อองค์กร โดยวัดความรู้ความสามารถ รวมทั้งใช้จิตวิทยาและการสังเกตบุคลิกภาพตามความเหมาะสม แต่...เมื่อก้าวเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีครองโลก การคัดสรรบุคลากรก็อาจจะเปลี่ยนไป

ก่อนหน้านี้มีงานวิจัยหลายตัวที่สนับสนุนแนวคิดการนำเอาหุ่นยนต์ AI เข้ามาใช้ในสายงานนี้ว่า จะทำให้เกิดประสิทธิภาพมากกว่า เพราะหุ่นยนต์ตัดสินใจจากข้อเท็จจริง ไร้อคติ และแม่นยำกว่ามนุษย์ ซึ่ง LinkedIn สื่อสังคมออนไลน์บริการหางานที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้ทำวิจัยสำรวจถึงกระแสการจ้างงานในปี 2018 โดยสอบถามนายหน้าหางานกับนายจ้างกว่า 88,000 คน พบว่า การนำเอาหุ่นยนต์ AI มาใช้ในสายงาน HR เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ เพราะเหล่านายหน้าหางาน และบรรดานายจ้างต่างก็เห็นดีเห็นงามด้วย

ผลสำรวจเรื่องการนำเอาหุ่นยนต์มาใช้ในการรับสมัครงาน

  1. 67% เห็นว่าทำให้ประหยัดเวลาไปได้มาก
  2. 43% เชื่อว่าเป็นการลบอคติอย่างที่เกิดกับมนุษย์ออกไป
  3. 31% มองว่าทำให้ได้คนที่เหมาะกับตำแหน่งนั้น ๆ อย่างแท้จริง

ในขณะนี้ก็พบว่าในต่างประเทศเริ่มใช้ AI เข้ามาช่วยคัดกรองผู้สมัครงานแล้ว ทั้งบริษัท Deutsche Telekom AG ที่ใช้ Chatbot หรือโปรแกรมการจำลองการพูดคุยเข้ามาใช้ในการคัดกรอง และทางบริษัท Vodaphone ในอังกฤษ ได้ใช้หุ่นยนต์ AI ในการคัดกรองผู้สมัครงานในตำแหน่ง Call Center และ Customer Service กว่า 50,000 คน ผ่านการสัมภาษณ์ทางวิดิโอ

ทั้งนี้ พบว่า AI สามารถวิเคราะห์ผู้สมัครได้มากถึง 15,000 ปัจจัย ทั้งภาษากาย สีหน้า และโทนเสียง และหากผ่านการสัมภาษณ์จากหุ่นยนต์ จึงจะได้สัมภาษณ์กับมนุษย์ในขั้นตอนถัดไป จึงไม่น่าแปลกใจเลยหากเทคโนโลยีจะเข้ามาอยู่ในทุกอณูของการใช้ชีวิต

สำหรับการค้าขายบนโลกออนไลน์ เราก็เห็นการนำ Chatbot มาตอบรับลูกค้าเพื่อบริการที่รวดเร็ว หรือได้มีการนำ AI มาวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้าเพื่อนำมาประมวลและนำเสนอสินค้าที่เหมาะกับลูกค้า

ต่อไปในอนาคต เมื่อ AI ได้รับการพัฒนาให้ใกล้เคียงกับมนุษย์มากขึ้นเรื่อย ๆ และแพร่หลายไปยังธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ก็คงถึงยุคของ AI อย่างแท้จริง นับเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่ช่วยทำให้โลกของเราสะดวกสบายมากขึ้น ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกนำมาใช้งานและดูแลการใช้งานให้เหมาะสมอย่างไร

อ้างอิง : Fastcompany