email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 30.08.2018 (2 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 27.09.2020 | อ่าน 7480

อินทนนท์ สกุลเงินนำร่องในเทคโนโลยี Blockchain


นำเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกระจายศูนย์ DLT เพิ่มประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินไทย

ในบริบทปัจจุบันที่เทคโนโลยีทางการเงินมีพัฒนาการอย่างก้าวกระโดด ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสถาบันการเงินไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญที่ภาคการเงินไทยจะสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ เพื่อยกระดับศักยภาพการทำงานด้านต่าง ๆ และสร้างสภาพแวดล้อมที่จะเอื้อให้เกิดการเรียนรู้ในเทคโนโลยีทางการเงินใหม่ร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนภาคการเงินไทยให้เข้าสู่ยุคดิจิทัล 

ธปท. ร่วมกับ บริษัท R3 และ ธนาคารพาณิชย์ 8 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) และธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จ ำกัด ดำเนินโครงการอินทนนท์ (Project Inthanon) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบการนำเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกระจายศูนย์ (Distributed Ledger Technology: DLT) มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินไทย โดยผู้ที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันออกแบบและพัฒนาระบบต้นแบบของการโอนเงินระหว่างสถาบันการเงิน โดยใช้สกุลเงินดิจิทัลจำลองที่ออกโดยธนาคารกลาง (Wholesale Central Bank Digital Currency: Wholesale CBDC) บนแพลตฟอร์ม Corda ซึ่งเป็นระบบ DLT ที่พัฒนาโดยบริษัท R3 ซึ่งเป็นบริษัททางด้านเทคโนโลยีที่มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาและดำเนินโครงการในลักษณะเดียวกับโครงการอินทนนท์แก่ธนาคารกลางชั้นนำในหลายประเทศ [1]

 

“อินทนนท์” คืออะไร

ดร.อัมพร แสงมณี ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารเงินสำรอง สายตลาดการเงิน ธปท. กล่าวบนเวที ETDA ก้าวสู่ปีที่ 8 "FUTURE ECONOMY & INTERNET GOVERNANCE : BIG CHANGE TO BIG CHANCE" เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ว่า “อินทนนท์” จะเป็นสกุลเงินดิจิทัลหนึ่งที่ออกขึ้นมา เพื่อให้มีบริการชำระเงินระหว่างธนาคารพาณิชย์ และใช้ในการกระทบยอดเงินระหว่าง ธปท. กับธนาคารพาณิชย์ ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการชำระเงินให้กับธนาคารพาณิชย์ด้วยกัน

ระบบที่ ธปท. ศึกษาอยู่นั้นคือระบบ Central Bank Digital Currency หรือ CBDC คือ คริปโทเคอเรนซี ที่ ธปท. เป็นผู้ออกเอง หรือมอบหมายให้สถาบันเงินเป็นผู้ร่วมออก ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางการออก CBDC ในรูปแบบ Wholesale CBDC เพื่อการชำระเงินที่มีมูลค่าสูงระหว่างสถาบันการเงิน โดยมีการประเมินถึงการนำเทคโนโลยี Distributed Ledger Technology หรือ DLT ซึ่งพัฒนาจากเทคโนโลยี Blockchain ของ BitCoin มาประยุกต์ใช้ ซึ่งจะทำให้ CBDC มีคุณลักษณะของความเป็น Peer-to-Peer โดย ธปท. และธนาคารพาณิชย์ ต่างร่วมกันสอบทานและรับรองรายการที่เกิดขึ้น

เริ่มใช้ก่อนในระดับ Wholesales

การนำ CBDC มาใช้ในระดับ Wholesale คือระบบเครือข่ายที่จะต่อเข้ากับระบบเครือข่ายของ ธปท. กับธนาคารพาณิชย์ที่ร่วมโครงการ ทำให้สามารถทำงานได้ 24 ชั่วโมง ซึ่งครอบคลุมการทำธุรกรรมมากขึ้นกว่าเดิม ทั้งนี้โครงการนี้ก็ยังจะไม่มีการทำในระดับ Retail เพราะว่ายังต้องมีข้อมูลอีกมากในการศึกษาและพิจารณา เช่น ต้องมีการจ่ายดอกเบี้ยระหว่างกันหรือไม่ หากเกิดเหตุการณ์ต่อระบบจะมีการปฏิบัติอย่างไร

2 โครงการที่ใช้ DLT ของ ธปท.

(1) Project Scripless Saving Bond เป็นการแบ่งปันข้อมูลภายในเครือข่ายเดียวกันสำหรับการซื้อพันธบัตร เช่น ดูว่าการซื้อพันธบัตรเต็มโควต้าหรือไม่ ซึ่ง ณ ปัจจุบันยังคงเป็นระบบ Centralized กล่าวคือข้อมูลของแต่ละธนาคารต้องเช็กจากศูนย์กลางข้อมูล แต่ถ้านำระบบนี้มาใช้จะทำให้ทุกธนาคารมีการรับข้อมูลที่พร้อมกัน

(2) โครงการอินทนนท์ เป็นระบบเครือข่ายแบบ Realtime ซึ่งทำให้การทำธุรกรรมแต่ละรายการมีผลในทันทีข้อมูลต่าง ๆ สามารถย้ายระหว่างธนาคารได้ ซึ่งระบบนี้ก็ยังคงเอามาใช้แบบคู่ขนานกับระบบแบบเดิมไปก่อน โครงการนี้จะดำเนินการโดยแบ่งออกเป็น 3 เฟส ซึ่งในเฟสสุดท้ายจะมีการทดสอบเชื่อมต่อระบบกับธนาคารในต่างประเทศที่มีการใช้ระบบ DLT เช่น ธนาคารในฮ่องกง และสิงคโปร์ 

 

ขอบเขตของโครงการอินทนนท์ เฟสแรก [1]

โครงการอินทนนท์ในระยะแรกจะครอบคลุมการออกแบบ พัฒนา และทดสอบระบบต้นแบบการโอนเงินระหว่างสถาบันการเงินผ่านการใช้สกุลเงินดิจิทัลจำลองที่ออกโดยธนาคารกลาง ซึ่งจะมีกลไกการจัดการ สภาพคล่องและการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญรวมอยู่ด้วย ทั้งนี้ คาดว่าโครงการฯ ระยะแรกจะแล้วเสร็จภายใน ไตรมาส 1 ปี 2562 และ ธปท. จะเผยแพร่รายงานสรุปผลการดำเนินงานของโครงการฯ ต่อไป 

ชมคลิปย้อนหลังได้ที่ คลิก

ดาวน์โหลดสไลด์ได้ที่ คลิก

อ้างอิงข้อมูลเพิ่มเติม 
[1] 
ข่าว ธปท. ฉบับที่ 54/2561 เรื่อง ความร่วมมือในโครงการอินทนนท์ (Wholesale Central Bank Digital Currency) คลิก