email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 14.07.2016 (4 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 14.08.2020 | อ่าน 2521

ETDA-DBD และสมาคมอีคอมเมิร์ซฯ เตรียมเปิดฉาก Thailand Online Mega Sale 2016


มหกรรมลดราคาสินค้าและบริการทางออนไลน์ประจำปี 59 ภายใต้แนวคิด “Raining Sales Fever : ลดเวอร์! ท้าหน้าฝน” เตรียมเปิดเทศกาลชอปกระหน่ำ 9 วันออนไลน์เอาใจผู้บริโภค พร้อมผลักดันธุรกิจไทย เพิ่มช่องทางการค้าผ่านออนไลน์ คาดผู้เยี่ยมชม 1 ล้านคน ตั้งเป้ากระตุ้นเม็ดเงินสะพัดกว่า 450 ล้านบาท

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงไอซีที ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) กระทรวงพาณิชย์ และ สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย ร่วมแถลงข่าว “THAILAND ONLINE MEGA SALE 2016” มหกรรมลดราคาสินค้าและบริการทางออนไลน์ครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี (ตั้งแต่วันที่ 1 – 9 กันยายน 2559) ณ ห้อง Open Forum ชั้น 21 เมื่อบ่ายวันที่ 13 กรกฎาคม 2559

สุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ ETDA เผยว่า การจัดงาน Thailand Online Mega Sale 2016 จะเป็นศูนย์กลางให้ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีคอมเมิร์ซในประเทศไทยได้เข้ามารวมตัวกัน และส่งเสริมผลักดันให้เกิดการซื้อขายสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญในการเพิ่มมูลค่าอีคอมเมิร์ซของประเทศให้มากขึ้น ทั้งนี้เพื่อขานรับนโยบายผลักดันธุรกิจไทย ให้มุ่งหน้าสู่การเป็น ไทยแลนด์ 4.0การผลักดันภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง SMEs ให้สามารถทำธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้นด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลตามแนวคิด SMEs 4.0 คืออีกหนึ่งหน้าที่ซึ่งภาครัฐพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่ ในส่วนของ ETDA ได้มุ่งพัฒนาอีคอมเมิร์ซด้วยการวางรากฐานการทำธุรกิจออนไลน์ให้สมบูรณ์พร้อมทุกด้าน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ซื้อและผู้ขายออนไลน์ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ธุรกิจ SMEs สามารถเปิดตลาดสู่กลุ่มเป้าหมายทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศได้อย่างเต็มศักยภาพ

“การจัดงานครั้งนี้นับเป็นโอกาสที่ดีทางธุรกิจของผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ทั้งรายใหญ่รายเล็ก เพราะตลาด          อีคอมเมิร์ซในประเทศไทย ถือเป็นตลาดใหญ่ จากผลสำรวจมูลค่าอีคอมเมิร์ซไทยโดย ETDA มีมูลค่าสูงถึง 2.03 ล้านล้านบาท ในปี 2557 ซึ่งเป็นมูลค่ารวมทั้ง B2B, B2C และ B2G รวมถึงมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างออนไลน์ของหน่วยงานภาครัฐด้วย และในปี 2558 ยังคาดว่าจะมีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้น 3.65 เปอร์เซ็นต์ รวมมูลค่าประมาณ 2.11 ล้านล้านบาท ซึ่งงาน Thailand Online Mega Sale 2016 น่าจะเป็นงานหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยในปีนี้ได้อย่างแน่นอน” สุรางคณา กล่าว

รัตนา เธียรวิศิษฏ์สกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยว่า งาน Thailand Online Mega Sale 2016 ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นในการเร่งรัดพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน รองรับต่อการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทั้งนี้สอดคล้องกับภารกิจด้านอีคอมเมิร์ซของ DBD ในเรื่องการยกระดับมาตรฐานและความเชื่อมั่นธุรกิจโดยการให้เครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์แก่ร้านค้าออนไลน์ที่จดทะเบียนพาณิชย์ (DBD Registered) และการออกเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือการประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ DBD Verified โดยปัจจุบันมีร้านค้าออนไลน์ที่ได้รับเครื่องหมาย DBD Registered จำนวน 18,391 ร้านค้า (ณ 30 มิถุนายน 2559) ซึ่งทาง DBD ยังคงเดินหน้าเพิ่มจำนวนผู้จดทะเบียน การจัดงานครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญในการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์สนใจจดทะเบียนพาณิชย์

“มหกรรมลดราคาสินค้าและบริการทางออนไลน์ผ่าน www.thailandmegasale.com เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปี โดย DBD ร่วมมือกับ ETDA และสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย รวมถึงหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งครั้งที่ผ่านมามีผลตอบรับทั้งจากผู้ซื้อและผู้ขายจำนวนมาก โดยการเข้าร่วมมหกรรมครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งโอกาสพิเศษสำหรับผู้ประกอบการที่จดทะเบียน DBD Registered เพื่อเป็นอีกหนึ่งกลไกสร้างความน่าเชื่อถือว่า ร้านค้ามีตัวตนจริง สามารถติดตามได้กรณีที่เกิดปัญหา อันจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้ธุรกิจอีคอมเมิร์ซไทยเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป” รัตนา กล่าว

ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักส่งเสริมธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ETDA เผยว่า Thailand Online Mega Sale นี้เป็นครั้งที่ 4 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด ‘Raining Sales Fever : ลดเวอร์! ท้าหน้าฝน’ ซึ่งมีสินค้ากว่า 10,000 รายการ ที่ลดสูงสุดถึง 30-80% จากร้านออนไลน์ที่เข้าร่วมโครงการกว่า 800 ร้านค้า เพิ่มจากปีที่ผ่านมากว่าเท่าตัว โดยสินค้าและบริการที่ร่วมโครงการในปีนี้จะยังคงตอบรับทุกไลฟ์สไตล์ อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ไอที โทรศัพท์มือถือ เครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์ภายในบ้าน เสื้อผ้าและแฟชั่น ธุรกิจท่องเที่ยว สินค้าแม่และเด็ก เครื่องสำอาง อาหารและสุขภาพ ตลอดจน พรีเมี่ยมไลฟ์สไตล์แบรนด์ต่าง ๆ โดยจากการสำรวจผู้ซื้อสินค้าและบริการของ Thailand Online Mega Sale 2015 ที่ผ่านมาพบว่า สินค้าที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มเครื่องสำอาง อาหาร และสุขภาพ 45% กลุ่มเสื้อผ้าแฟชั่น 27% โดยมีกลุ่มโทรศัพท์/อุปกรณ์สื่อสาร และกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า 23% เท่ากัน รวมมูลค่าการจับจ่ายเฉลี่ยต่อคน 3,857 บาท นอกจากนี้ Thailand Online Mega Sale 2015 ยังสามารถส่งเสริมให้เกิดผู้ซื้อสินค้าและบริการออนไลน์รายใหม่ ๆ ได้จริง จากผลสำรวจพบว่า มีนักชอปออนไลน์ที่ซื้อสินค้าและบริการครั้งแรก 14 % จากจำนวนนักชอปทั้งหมดในงานนี้

“เราตั้งเป้าหมายในการผลักดันให้จัดงานนี้อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีในเดือนกันยายน ถือเป็นการรวมพลังเหล่าพันธมิตรจากแวดวงอีคอมเมิร์ซไทย ลดราคาให้ผู้บริโภคสามารถเลือกสินค้าและบริการผ่านทางเว็บไซต์ www.thailandmegasale.com เพื่อเชื่อมโยงธุรกิจในระบบการค้าออนไลน์ให้มาพบกันอย่างครบวงจร ซึ่งในปีนี้มีพันธมิตรทั้งจากร้านค้าออนไลน์ ผู้ให้บริการรับ-ส่งสินค้า (Logistic) สถาบันการเงินและผู้ให้บริการชำระเงิน ฯลฯ ที่จะร่วมกันมอบสิทธิพิเศษให้ร้านค้าที่เข้าร่วม ตลอดจนผู้บริโภคที่เข้ามาชอปออนไลน์ ร้านค้าออนไลน์ชั้นนำอย่าง CentralOnline, iTrueMart, Lazada, Zalora, Homepro, Shopat24, Sephora, Konvy, Cdiscount, Weloveshopping ฯลฯ จัดโปรโมชันลดราคาครั้งใหญ่ที่สุด ไปรษณีย์ไทย มอบสิทธิประโยชน์พิเศษให้ร้านค้าที่ลงทะเบียน 300 ร้านค้าแรก ส่งฟรีรายละ 10 ชิ้น ส่วนสถาบันการเงิน มีส่วนลดพิเศษสำหรับลูกค้าที่ชอปสินค้าออนไลน์ในโครงการ รวมถึงผู้ให้บริการชำระเงิน ร่วมมอบส่วนลดพิเศษค่าธรรมเนียมแก่ร้านค้า นอกจากนี้ทางเราจะช่วยโปรโมตผลิตภัณฑ์ของร้านค้าที่น่าสนใจผ่านสื่อออนไลน์ให้อีกด้วย กิจกรรมนี้ยังช่วยธุรกิจในการกระตุ้นยอดขายพร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ซื้อโดยไม่ต้องเดินทางท่ามกลางฤดูฝน สามารถซื้อสินค้าที่ไหน เมื่อไร เวลาใดก็ได้ อีกทั้งการลดราคาครั้งนี้จะดึงดูดให้ผู้ซื้อมาจับจ่ายมากขึ้น สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในประเทศ พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้แข็งแกร่งขึ้นด้วย

“การจัดงาน Thailand Online Mega Sale เกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมและผลักดันธุรกิจไทย เพิ่มช่องทางการค้าทางออนไลน์ ซึ่งจะทำให้ร้านค้าออนไลน์ที่ได้จดทะเบียนพาณิชย์ถูกต้องตามกฎหมาย ได้รับสิทธิประโยชน์ในการลงทะเบียนและนำสินค้ามาจำหน่ายบนเว็บไซต์ โดยในปีนี้เรามีการขยายเวลาในการจัดงานมหกรรม 9 วัน ตั้งเป้าให้มีผู้เข้าเยี่ยมชม 1 ล้านคน โดยตั้งเป้าให้มีการจับจ่ายในงานนี้เป็นจำนวน 450 ล้านบาท การจัดงานครั้งนี้จะจุดประกายทางความคิดและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยได้มองเห็นโอกาสและใช้ประโยชน์จากตลาดอีคอมเมิร์ซ ช่วยเพิ่มโอกาสในการเพิ่มยอดขายให้แก่สินค้าและบริการออนไลน์ได้อย่างดี และจะส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยในภาพรวม” ดร.รัฐศาสตร์ กล่าว

สมเกียรติ ไชยศุภราสกุล จากสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย เผยว่า “จุดเด่นของงานนี้คือ ความน่าเชื่อถือ เพราะเป็นความร่วมมือของทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกับร้านค้าที่เข้าร่วมซึ่งผ่านการคัดกรอง ทุกร้านต้องผ่านการจดทะเบียนพาณิชย์ และต้องได้รับเครื่องหมาย DBD Registered รวมทั้งเว็บไซต์ต้องยังสามารถใช้งานได้และมีสินค้ามากมาย สำหรับผู้ซื้อสามารถมั่นใจได้ถึงความมั่นคงปลอดภัยและความเป็นธรรม ในส่วนของสิทธิประโยชน์ที่ทั้งผู้ขายและผู้ซื้อจะได้รับ เช่น การขนส่งสินค้า ส่วนลดค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าที่ขายจากงาน คะแนน หรือลดค่าธรรมเนียมจากการที่ลูกค้าใช้ช่องทางการชำระเงินที่ร่วมรายการต่าง ๆ ทางผู้จัดงานอาจจะมีการพูดคุยกับพันธมิตร เหมือนปีที่ผ่านมา หรือกระทั่งทางผู้ซื้อ อาจจะได้สิทธิประโยชน์จากบัตรเครดิตต่าง ๆ สำหรับการซื้อในงานนี้”

 

งานนี้นับเป็นการสร้างปรากฏการณ์ตลาดอีคอมเมิร์ซระดับประเทศครั้งใหญ่ Thailand Online Mega Sale 2016 “Raining Sales Fever : ลดเวอร์! ท้าหน้าฝน” 1 – 9 กันยายน 2559 สำหรับร้านค้าออนไลน์ที่สนใจนำสินค้าและบริการร่วมแคมเปญลดกระหน่ำครั้งใหญ่แห่งปี สามารถลงทะเบียนได้แล้วที่ www.thailandmegasale.com ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 สิงหาคม 2559