email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 12.06.2017 (3 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 10.08.2020 | อ่าน 1959
ETDA ชวนพูดคุยเรื่อง WannaCry กับการรับมือ Ransomware ในอนาคต

ETDA ชวนพูดคุยเรื่อง WannaCry กับการรับมือ Ransomware ในอนาคต


ทำความเข้าใจมัลแวร์เรียกค่าไถ่ เตรียมพร้อมรับมือหากเกิดภัยเช่นนี้ในอนาคต

กำหนดการเสวนา (Open Forum)

“WannaCry กับการรับมือ Ransomware ในอนาคต”

วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 14.30-16.00 น.

ห้อง Open Forum ชั้น 21

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า)

อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี) ถ.พระราม 9 ใกล้แยก อสมท.

-------------------------------

14.15-14.30 น.    ลงทะเบียน

14.30-14.45 น.    กล่าวเปิดเสวนา โดย สุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ ETDA

14.45-16.00 น.    เสวนา “WannaCry กับการรับมือ Ransomware ในอนาคต” โดย

  • นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธ์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ดร.สุวรรณ จันทิวาสารกิจ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ผู้เชี่ยวชาญจาก ThaiCERT, ETDA

ดำเนินการเสวนา โดย ธงชัย แสงศิริ รองผู้อำนวยการ สำนักยุทธศาสตร์ ETDA

สามารถสำรองที่นั่งหรือติดต่อสอบถามที่ 0 2123 1203 ต่อ 90331 (คุณนพรัตน์)
หรือ อีเมล
press_forum@etda.or.th