email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


3 หน่วยงาน ลงนาม MOU ความร่วมมือ ใช้ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์

วันที่เผยแพร่  01.03.2017 (13 ชั่วโมงที่ผ่านมา) | อ่าน: 115

3 หน่วยงาน ลงนาม MOU ความร่วมมือ ใช้ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์

ลดเวลา ลดค่าใช้จ่ายผู้เสียภาษี ส่งเสริมธุรกิจในยุคดิจิทัล...[อ่านต่อ]

CERT Readiness เดินหน้าอีกขั้น กับการอบรม SEC504 โดยสถาบัน SANS

วันที่เผยแพร่  27.02.2017 (3 วันที่ผ่านมา) | อ่าน: 251

CERT Readiness เดินหน้าอีกขั้น กับการอบรม SEC504 โดยสถาบัน SANS

นำผู้ผ่านแบบทดสอบความโปรด้าน Cybersecurity ของสถาบัน SANS มาฝึกปรือรับมือภัยคุกคามกับหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล...[อ่านต่อ]

ETDA กระทรวง DE เดินหน้าสานต่อโครงการ SMEs Go Online

วันที่เผยแพร่  10.02.2017 (3 สัปดาห์ที่ผ่านมา) | อ่าน: 739

ETDA กระทรวง DE เดินหน้าสานต่อโครงการ SMEs Go Online

ลับอาวุธให้ผู้ประกอบการไทย กว่า 2,500 คน พร้อมสู่สนามธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเติบโตได้อย่างมั่นคง...[อ่านต่อ]

เดินหน้า CERT Readiness ด้วยการอบรมหลักสูตร CYDER

วันที่เผยแพร่  10.02.2017 (3 สัปดาห์ที่ผ่านมา) | อ่าน: 725

เดินหน้า CERT Readiness ด้วยการอบรมหลักสูตร CYDER

ยกระดับความพร้อม 20 หน่วยงานสำคัญไทย ด้วยหลักสูตรการฝึกปฏิบัติด้านไซเบอร์ของ MIC ญี่ปุ่น...[อ่านต่อ]

ETDA มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

วันที่เผยแพร่  02.02.2017 (4 สัปดาห์ที่ผ่านมา) | อ่าน: 980

ETDA มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

เพื่อแสดงความตั้งใจและให้ความตระหนักถึงความสำคัญที่จะส่งเสริมให้ ETDA เป็นองค์กรที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเจตนารมณ์ที่จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส...[อ่านต่อ]

ETDA เข้าสู่เส้นชัย คว้าใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

วันที่เผยแพร่  02.02.2017 (4 สัปดาห์ที่ผ่านมา) | อ่าน: 1206

ETDA เข้าสู่เส้นชัย คว้าใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

เดินหน้าบริหารงานอย่างมีส่วนร่วมตามมาตรฐานสากล และพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงอย่างยั่งยืน...[อ่านต่อ]

ETDA นำร่อง ETDA School Camp เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล 4.0

วันที่เผยแพร่  26.01.2017 (1 เดือนที่ผ่านมา) | อ่าน: 615

ETDA นำร่อง ETDA School Camp เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล 4.0

มุ่งเน้นให้รู้จัก Digital Literacy คือ มีความรู้และแยกแยะได้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์ มีทักษะในการรับมือ นำมาใช้วิเคราะห์ และแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ...[อ่านต่อ]

ETDA ต้อนรับ Thailand 4.0 จับมือ กรมสรรพากร ประกาศมาตรฐานใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์

วันที่เผยแพร่  23.01.2017 (1 เดือนที่ผ่านมา) | อ่าน: 696

ETDA ต้อนรับ Thailand 4.0 จับมือ กรมสรรพากร ประกาศมาตรฐานใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์

ออกมาตรฐานให้ผู้ประกอบสามารถออกใบกำกับภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้...[อ่านต่อ]

รมว.ดีอี มอบหมาย ETDA เดินหน้าหนุนอีคอมเมิร์ซ ดูแล Cybersecurity เข้มข้น

วันที่เผยแพร่  29.12.2016 (2 เดือนที่ผ่านมา) | อ่าน: 1632

รมว.ดีอี มอบหมาย ETDA เดินหน้าหนุนอีคอมเมิร์ซ ดูแล Cybersecurity เข้มข้น

สร้างเครื่องมือให้ชุมชนค้าขายออนไลน์เข้าถึงตลาดโลก ออกแบบวิธีทำงานให้หน่วยงานรัฐรับภัยไซเบอร์ได้อย่างเข้มแข็ง...[อ่านต่อ]

3 ประสาน หาแนวทางรองรับ FinTech

วันที่เผยแพร่  29.12.2016 (2 เดือนที่ผ่านมา) | อ่าน: 1337

3 ประสาน หาแนวทางรองรับ FinTech

กลต. DBD และ ETDA หารือแนวทางออกหลักทรัพย์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ รองรับ FinTech อีกเครื่องมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก...[อ่านต่อ]