email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


ETDA เดินหน้า SMEs Go Online จัดเต็มอีกครั้ง 28-29 มี.ค. นี้

วันที่เผยแพร่  20.03.2017 (1 เดือนที่ผ่านมา) | อ่าน: 1683

ETDA เดินหน้า SMEs Go Online จัดเต็มอีกครั้ง 28-29 มี.ค. นี้

ลับอาวุธให้ผู้ประกอบการไทย เติบโตบนธุรกิจอีคอมเมิร์ซอย่างมั่นคง...[อ่านต่อ]

ETDA จับมือ สนง.ศาลปกครอง พลิกโฉมระบบเอกสาร พร้อมรับ e-Court

วันที่เผยแพร่  07.03.2017 (2 เดือนที่ผ่านมา) | อ่าน: 2520

ETDA จับมือ สนง.ศาลปกครอง พลิกโฉมระบบเอกสาร พร้อมรับ e-Court

นำเทคโนโลยีลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาใช้สร้างความน่าเชื่อถือให้กับคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองที่จัดทำในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นระบบ...[อ่านต่อ]

สสว. จับมือ ETDA พร้อมพันธมิตร ลุย SMEs Go Online

วันที่เผยแพร่  03.03.2017 (2 เดือนที่ผ่านมา) | อ่าน: 2102

สสว. จับมือ ETDA พร้อมพันธมิตร ลุย SMEs Go Online

คิกออฟส่งเสริม SMEs ไทย ขายอย่างไรให้ปังในออนไลน์ ตั้งเป้าปี 60 มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ 65,000 ราย สามารถนำสินค้า 75,000 ผลิตภัณฑ์ ขายในตลาดออนไลน์...[อ่านต่อ]

3 หน่วยงาน ลงนาม MOU ความร่วมมือ ใช้ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์

วันที่เผยแพร่  01.03.2017 (2 เดือนที่ผ่านมา) | อ่าน: 1349

3 หน่วยงาน ลงนาม MOU ความร่วมมือ ใช้ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์

ลดเวลา ลดค่าใช้จ่ายผู้เสียภาษี ส่งเสริมธุรกิจในยุคดิจิทัล...[อ่านต่อ]

CERT Readiness เดินหน้าอีกขั้น กับการอบรม SEC504 โดยสถาบัน SANS

วันที่เผยแพร่  27.02.2017 (2 เดือนที่ผ่านมา) | อ่าน: 634

CERT Readiness เดินหน้าอีกขั้น กับการอบรม SEC504 โดยสถาบัน SANS

นำผู้ผ่านแบบทดสอบความโปรด้าน Cybersecurity ของสถาบัน SANS มาฝึกปรือรับมือภัยคุกคามกับหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล...[อ่านต่อ]

ETDA กระทรวง DE เดินหน้าสานต่อโครงการ SMEs Go Online

วันที่เผยแพร่  10.02.2017 (2 เดือนที่ผ่านมา) | อ่าน: 964

ETDA กระทรวง DE เดินหน้าสานต่อโครงการ SMEs Go Online

ลับอาวุธให้ผู้ประกอบการไทย กว่า 2,500 คน พร้อมสู่สนามธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเติบโตได้อย่างมั่นคง...[อ่านต่อ]

เดินหน้า CERT Readiness ด้วยการอบรมหลักสูตร CYDER

วันที่เผยแพร่  10.02.2017 (2 เดือนที่ผ่านมา) | อ่าน: 834

เดินหน้า CERT Readiness ด้วยการอบรมหลักสูตร CYDER

ยกระดับความพร้อม 20 หน่วยงานสำคัญไทย ด้วยหลักสูตรการฝึกปฏิบัติด้านไซเบอร์ของ MIC ญี่ปุ่น...[อ่านต่อ]

ETDA มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

วันที่เผยแพร่  02.02.2017 (3 เดือนที่ผ่านมา) | อ่าน: 1069

ETDA มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

เพื่อแสดงความตั้งใจและให้ความตระหนักถึงความสำคัญที่จะส่งเสริมให้ ETDA เป็นองค์กรที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเจตนารมณ์ที่จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส...[อ่านต่อ]

ETDA เข้าสู่เส้นชัย คว้าใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

วันที่เผยแพร่  02.02.2017 (3 เดือนที่ผ่านมา) | อ่าน: 1322

ETDA เข้าสู่เส้นชัย คว้าใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

เดินหน้าบริหารงานอย่างมีส่วนร่วมตามมาตรฐานสากล และพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงอย่างยั่งยืน...[อ่านต่อ]

ETDA นำร่อง ETDA School Camp เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล 4.0

วันที่เผยแพร่  26.01.2017 (3 เดือนที่ผ่านมา) | อ่าน: 735

ETDA นำร่อง ETDA School Camp เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล 4.0

มุ่งเน้นให้รู้จัก Digital Literacy คือ มีความรู้และแยกแยะได้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์ มีทักษะในการรับมือ นำมาใช้วิเคราะห์ และแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ...[อ่านต่อ]