the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


ETDA เผย คน Gen -Y สั่งอาหารออนไลน์มากสุด และกว่า 40% สั่งเพราะหวั่นโควิด-19

วันที่เผยแพร่  24.03.2020 (5 วันที่ผ่านมา) | อ่าน: 452

ETDA เผย คน Gen -Y สั่งอาหารออนไลน์มากสุด และกว่า 40% สั่งเพราะหวั่นโควิด-19

ในยุค Social Distancing คนรุ่นใหม่ไม่ค่อยกังวลเรื่องกักตุนอาหารจำนวนมาก เพราะ Online Food Delivery เป็นอีกทางที่ช่วยได้ และความนิยมทำให้เกิดการแข่งขันที่ผู้บริโภคจะได้ประโยชน์ ทั้งด้านโปรโมชัน การดูแลลูกค้า และราคาบริการ...[อ่านต่อ]

ETDA หนุนพนักงานทุกคน Work from Home หยุดเชื้อโควิด-19 เริ่ม 23 มี.ค.

วันที่เผยแพร่  23.03.2020 (6 วันที่ผ่านมา) | อ่าน: 257

ETDA หนุนพนักงานทุกคน Work from Home หยุดเชื้อโควิด-19 เริ่ม 23 มี.ค.

ภายใต้ประกาศสํานักงานฯ เรื่อง มาตรการและแนวทางของสํานักงานในช่วงเฝ้าระวัง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ฉบับที่ 1...[อ่านต่อ]

ETDA จัดเวทีอัปเดตมาตรฐาน ISO ด้าน Security และ Privacy

วันที่เผยแพร่  20.03.2020 (1 สัปดาห์ที่ผ่านมา) | อ่าน: 794

ETDA จัดเวทีอัปเดตมาตรฐาน ISO ด้าน Security และ Privacy

ปรากฎการณ์ใหม่ของเวทีแชร์ความรู้ ที่คนไทยไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง ไม่ต้องเสี่ยงกับ COVID-19 หรือมลพิษต่าง ๆ กับเวที Open Forum: Information Security Knowledge Sharing Series III ครั้งที่ 6/63...[อ่านต่อ]

ข้อเสนอแนะการจัดการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วันที่เผยแพร่  18.03.2020 (2 สัปดาห์ที่ผ่านมา) | อ่าน: 2410

ข้อเสนอแนะการจัดการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

แนวทางการทำงานของหน่วยงานของรัฐในช่วง Work from Home...[อ่านต่อ]

พร้อมสู้โควิด-19 ให้คนไทยพร้อมทำงานที่บ้าน

วันที่เผยแพร่  18.03.2020 (2 สัปดาห์ที่ผ่านมา) | อ่าน: 1582

พร้อมสู้โควิด-19 ให้คนไทยพร้อมทำงานที่บ้าน

กระทรวงดิจิทัลฯ เร่งมาตรการ Work from Home ร่วมมือผู้ให้บริการ มือถือ- แอปพลิเคชัน รับมือ COVID-19...[อ่านต่อ]

e-Meeting กับข้อกำหนดที่กฎหมายรองรับ เพื่อการทำงานที่ต่อเนื่อง

วันที่เผยแพร่  12.03.2020 (2 สัปดาห์ที่ผ่านมา) | อ่าน: 8522

e-Meeting กับข้อกำหนดที่กฎหมายรองรับ เพื่อการทำงานที่ต่อเนื่อง

หลายเรื่องที่หลายคนอาจยังไม่รู้...เกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์...[อ่านต่อ]

เปิดโลกทัศน์เรื่องจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี AI

วันที่เผยแพร่  26.02.2020 (1 เดือนที่ผ่านมา) | อ่าน: 1024

เปิดโลกทัศน์เรื่องจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี AI

หลักจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ ทำให้ได้ ทำให้ดี มีจริงไหม แล้วแนวทางจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ของไทยไปถึงไหนแล้ว...[อ่านต่อ]

Security Predictions for 2020 และอื่น ๆ อีกมากมาย

วันที่เผยแพร่  18.02.2020 (1 เดือนที่ผ่านมา) | อ่าน: 1217

Security Predictions for 2020 และอื่น ๆ อีกมากมาย

อัปเดตเทรนด์ Cybersecurity กับเวที Open Forum: Information Security Knowledge Sharing Series III ครั้งที่ 5/63...[อ่านต่อ]

ETDA เชิญภาคธุรกิจชั้นนำที่ใช้บล็อกเชนมาแชร์ประสบการณ์

วันที่เผยแพร่  17.02.2020 (1 เดือนที่ผ่านมา) | อ่าน: 884

ETDA เชิญภาคธุรกิจชั้นนำที่ใช้บล็อกเชนมาแชร์ประสบการณ์

อัปสกิลบุคลากรในสังกัดดีอีเอส เพื่อการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่มีมาตรฐาน...[อ่านต่อ]

ETDA เผยวาเลนไทน์ 63 โสด ดี ไม่เปลืองเงิน

วันที่เผยแพร่  13.02.2020 (1 เดือนที่ผ่านมา) | อ่าน: 787

ETDA เผยวาเลนไทน์ 63 โสด ดี ไม่เปลืองเงิน

พบคนมีคู่ จ่ายมากกว่าคนโสดถึง 45% กลุ่ม Gen X (39-54 ปี) และผู้หญิง เปย์หนักสุด ด้าน 1212 OCC ชี้ช่อง ซื้อของออนไลน์ยังไง ให้คนรักถูกใจ คนให้ก็แฮปปี้...[อ่านต่อ]