the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


A | B | C |  D  | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

D

เผยแพร่ 31.07.2012 (8 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 29.05.2020 | อ่าน 890

3D Stereo

เป็นการพัฒนาเสียงเรียกเข้าของโทรศัพท์มือถือให้มีการสั่นตามจังหวะเสียงเพลงรวมถึงมือถือในบางรุ่นที่มีการเพิ่มไฟกระพริบให้สามารถกระพริบได้ตามจังหวะเสียงเพลงอีกด้วย
[ที่มา : www.gooab.net]