email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


A |  B  | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

B

เผยแพร่ 12.09.2012 (8 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 23.09.2020 | อ่าน 868

Button

ปุ่มคำสั่ง, สี่เหลี่ยมเล็ก ๆ บนจอมีไว้ให้ผู้ใช้งานติดต่อกับคำสั่งของคอมพิวเตอร์ได้โดยทั่วไปปุ่มคำสั่งจะเป็นปุ่มสี่เหลี่ยมสีเทาบนจอภาพที่มีชื่อคำสั่งพิมพ์กำกับอยู่
[ที่มา : www.gooab.net]