the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


A | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R |  S  | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

S

เผยแพร่ 02.10.2012 (7 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 11.10.2019 | อ่าน 741

shared key

การเข้ารหัสและถอดรหัสโดยใช้กุญแจรหัสตัวเดียวกันมากกว่าสองคนที่ใช้ร่วมกัน