email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


A | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R |  S  | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

S

เผยแพร่ 04.01.2013 (8 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 18.09.2020 | อ่าน 1687

Security Token

 

Security Token

          เป็นสิ่งที่มีขึ้นเพื่อ การพิสูจน์ตัวบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ โดย Security Token จะถูกใช้แทน รหัสลับ ของเจ้าของ Token นั้นหรืออาจเรียกได้ว่า Token เป็นกุญแจอิเล็กทรอนิกส์นั่นเอง

          Security Token สามารถอยู่ได้ทั้งในรูปแบบของ อุปกรณ์ที่สามารถจับต้องได้ หรือ เป็น Service ของ Computer ก็ได้ สำหรับ Security Token ที่อยู่ในรูปแบบของอุปกรณ์จะมีความสามารถและคุณสมบัติต่างๆกันไป เช่น บางตัวจะสามารถใช้เก็บ Private key หรือ Biometric data ได้ บางตัวจะมีความสามารถในการปกป้องข้อมูลจากการเข้าถึงที่ไม่เหมาะสม หรือ บางตัวอาจมีปุ่มกดเพื่อรหัสลับ หรือ สร้างรหัสลับสำหรับการนำไปใช้ต่อ