the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


A |  B  | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

B

เผยแพร่ 21.01.2013 (7 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 01.06.2020 | อ่าน 1394

Backbone

Backbone คือโครงข่ายการสื่อสารที่เป็นเส้นทางหลักสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลจำนวนมากด้วยความเร็วสูง มีหน้าที่เชื่อมต่อโครงข่ายต่างพื้นที่ หรือโครงข่ายขนาดเล็กเข้าด้วยกัน