email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


A | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O |  P  | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

P

เผยแพร่ 10.02.2013 (6 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 21.11.2018 | อ่าน 1183

PKCS - Public Key Cryptography Standards

 

PKCS - Public Key Cryptography Standards
เป็นมาตรฐานที่ประกาศโดยบริษัท  RSA Security Inc. สำหรับการเข้ารหัสลับด้วยเทคโนโลยีที่ RSA เป็นเจ้าของสิทธิบัตร เช่น RSA Algorithm, Schnoor signature Algorithm เป็นต้น เดิมไม่ถือเป็นมาตรฐานสากลแต่อย่างไรก็ดีในปัจจุบันมีการพัฒนาร่วมกับ IETF และ PKIX เพื่อมุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานสากลในอนาคต ตัวอย่างมาตรฐาน PKCS เช่น
 
PKCS#7 ใช้สำหรับการเข้ารหัสลับข้อความด้วย PKI และ ใช้กับการส่ง certificate เป็นหลักการตั้งต้นของ S/MIME และมักใช้กับ Single Sign On
 
PKCS#10 ใช้สำหรับการติดต่อกับ CA เพื่อขอใบรับรอง โดยผู้ขอจะส่ง Public Key ของตนในรูปแบบ PKCS#10 ซึ่ง CA จะตอบกลับด้วย PKCS#7
 
PKCS#12 กำหนด file format สำหรับการจัดเก็บ private key อย่างมั่นคงปลอดภัย