email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


A | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S |  T  | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

T

เผยแพร่ 17.07.2012 (8 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 27.09.2020 | อ่าน 1058

The Systems Security Engineering - Capability Maturity Model (SSE-CMM)

SSE จัดเป็นอีกกลุ่มหนึ่งของ CMMI เพื่ออธิบายลักษณะสำคัญของกระบวนการทางวิศวกรรมทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ขององค์กร เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้แน่ใจว่างานด้านนี้มีความปลอดภัยดี นอกจากจะหมายถึงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์แล้วยังรวมไปถึงแนวทางการวิเคราะห์ความต้องการ การออกแบบ การพัฒนา การบูรณาการ การติดตั้ง และการบำรุงรักษา อีกด้วย