TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

OUR SERVICES

บริการของเรา

กฎหมายดิจิทัล

กฎหมายดิจิทัล

ETDA DIGITAL CITIZEN (EDC)

ส่งต่อความรู้ สู่พลเมืองดิจิทัล

สถาบัน ADTE (เอดเต้) ACADEMY OF DIGITAL TRANSFORMATION BY ETDA

KNOWLEDGE

SHARING

คลังความรู้

ถอดรหัส 5 ไอเดีย สู่ นวัตกรรมบริการดิจิทัล เพื่อคนเมืองเชียงใหม่ให้ GOOD ยิ่งขึ้น

ทุกวันนี้หลายๆ จังหวัดในประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่เขตเมือง ต่างมีปัญหาที่รอให้แก้ไขและพัฒนาไปร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ความแออัดของเมือง ความเหลื่อมล้ำ การเข้าไม่ถึงสาธารณูปโภคพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ ปัญหามลพิษทางอากาศ ฯลฯ ไม่เว้นแม้แต่ จังหวัดที่เป็น Top Destination อย่าง “จังหวัดเชียงใหม่” หนึ่งในจังหวัดสำคัญของภาคเหนือที่หลายคนต่างรู้จัก

AI แทนแพทย์ได้หรือยัง AI Governance สำคัญอย่างไร? ในยุค Digital Healthcare

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือที่คุ้นหูกันโดยทั่วไปว่า AI เป็นกุญแจสำคัญที่จะไขประตูสู่ความสำเร็จบนโลกดิจิทัล ที่หลายอุตสาหกรรม ให้ความสำคัญและนำมาประยุกต์ใช้เพิ่มมากขึ้น สะท้อนให้เห็นจากผลสำรวจ “ความพร้อมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) สำหรับบริการดิจิทัลอย่างมีธรรมาภิบาล

ปฏิทินกิจกรรม

EVENT CALENDAR

ETDA

NEWS

22 ก.ย. 66

ปัจจุบันโลกขับเคลื่อนไปด้วย “ดิจิทัล” ตั้งแต่ตอนตื่นจนถึงการทำงาน และถึงแม้ในวันนี้ใครต่อใครจะใช้ดิจิทัลจนกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันไปแล้ว แต่ที่ผ่านมาเราก็ยังเห็นปัญหามากมายที่เกิดจากการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อเนื่อ

15 ก.ย. 66

ETDA ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ผลการสำรวจสุขภาวะทางดิจิทัล (Digital Wellbeing) ปี 2566 (ครั้งที่ 1) โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น สำนักงานสถิติแห่งชาติ, สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

29 ส.ค. 66

28 สิงหาคม 66 ETDA โดยศูนย์ AIGC (AI Governance Clinic by ETDA) จับมือ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนาม MOU การประยุกต์ใช้ AI อย่างมีธรรมาภิบาล พร้อมเปิดพื้นที่ชวน พาร์ทเนอร์ กว่า 33 หน่วยงาน จาก 3 Sectors สำคัญ ทั้ง Healthcare Finance และ Government ระดมความคิดเห็นกำหนดทิศทางการใช้งาน AI Governance Guidelines ครั้งแรกของไทย กับงาน

ศัพท์ความรู้

คำที่ถูกค้นหามากที่สุด

  • e-Commerce

    e-Commerce (Electronic Commerce) คือ อีคอมเมิร์ซ, พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นการทำธุรกรรมซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการบนอินเทอร์เน็ต โดยใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเป็นสื่อในการนำเสนอสินค้าและบริการต่าง ๆ รวมถึงการติดต่อกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ทำให้ผู้เข้าใช้บริการจากทุกที่ทุกประเทศ หรือทุกมุมโลกสามารถเข้าถึงร้านค้าได้ง่ายและตลอด 24 ชั่วโมง [1]   e-Commerce เป็นส่วนหนึ่งของ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Transaction) ที่ขอบเขตกว้างกว่า โดยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ธุรกรรมทางออนไลน์ หมายถึง กิจกรรมใด ๆ ที่กระทำขึ้นระหว่างหน่วยธุรกิจ บุคคล รัฐ ตลอดจนองค์กรเอกชนหรือองค์กรของรัฐใด ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ การค้า และการติดต่องานราชการ โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ยกตัวอย่าง เช่น การซื้อ-ขายสินค้าผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต, การสมัครสมาชิกผ่านระบบออนไลน์, การตกลงทำสัญญาซื้อ-ขาย หรือสัญญาตกลงตามข้อบังคับต่าง ๆ บนเครือข่าย, การโอนเงินด้วยระบบอัตโนมัติผ่านระบบเครือข่าย, การสื่อสารรับ-ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเครือข่ายการสื่อสาร และการสอบถามข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น [2]   ที่มา: [1] สวทช. [2] ICT Law Center

  • ISP (Internet Service Provider)

    Internet service provider (ISP) หรือ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต  คือ บริษัทที่ให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต โดยผู้ให้บริการจะเชื่อมโยงลูกค้าเข้ากับเทคโนโลยีรับส่งข้อมูลที่เหมาะสมในการส่งผ่านอุปกรณ์โพรโทคอลอินเทอร์เน็ต เช่น Dial, DSL, เคเบิลโมเด็ม ไร้สาย หรือการเชื่อมต่อระบบไฮสปีด เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตอาจให้บริการ เปิดบัญชีชื่อผู้ใช้ในอีเมล เพื่อติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นโดยรับ-ส่งผ่านเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการ ในบางครั้งผู้ให้บริการทางอินเทอร์เน็ตอาจให้บริการเก็บไฟล์ข้อมูลระยะไกล รวมถึงเรื่องเฉพาะทางอื่น   แหล่งข้อมูลอ้างอิง: http://www.thefreedictionary.com/isp

  • กฎหมายอาญา

    หมายถึง กฎหมายที่กำหนดลักษณะของการกระทำหรือไม่กระทำอย่างใดถือว่าเป็นความผิด และกำหนดบทลงโทษทางอาญาสำหรับผู้กระทำความผิด ทั้งนี้ เพื่อเป็นรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและสังคม โดยกฎหมายอาญากำหนดโทษทางอาญาสำหรับผู้กระทำความผิด แบ่งได้ ๕ ประการ (ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๘) ดังนี้ (๑) ประหารชีวิต (๒) จำคุก (๓) กักขัง (๔) ปรับ (๕) ริบทรัพย์สิน