TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

KNOWLEDGE

SHARING

คลังความรู้

ชี้ช่องขาย: ช่องทางซื้อของออนไลน์สุดฮิต กับโอกาสที่ผู้ขายห้ามพลาด!

ทำความรู้จักช่องทางการขายออนไลน์ยอดนิยมของผู้ซื้อคนไทย เพื่อก้าวสู่พื้นที่ที่เป็นดั่งโอกาสในโลกออนไลน์ของพ่อค้าแม่ขาย

Facebook Group ช่องทางขายที่ช่วยให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ตรงกลุ่มมากยิ่งขึ้น

“กลุ่มในเฟซบุ๊ก หรือ Facebook Group” ช่องทางขายมาแรงในช่วง สถานการณ์ COVID-19 ที่ช่วยให้ผู้ขายเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ตรงกลุ่มมากยิ่งขึ้น

ปฏิทินกิจกรรม

EVENT CALENDAR

29 ต.ค. 63

ETDA

NEWS

16 ต.ค. 63

ETDA เดินหน้าขับเคลื่อนเรื่อง e-Commerce และ Digital Economy บนเวที UNCTAD

15 ต.ค. 63

ETDA ประกาศข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ยกระดับการออกทรานสคริปต์ของสถาบันการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มความสะดวกสบาย และความเชื่อมั่น ตรวจสอบง่าย ในมาตรฐานเดียว

10 ต.ค. 63

ETDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จับมือ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และธนาคารออมสิน ลงนาม MoU การพัฒนามาตรฐานสมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซ

ศัพท์ความรู้

คำที่ถูกค้นหามากที่สุด

  • .AMR (Adaptive Multi-Rate)

    ไฟล์เสียงมาตรฐานใหม่ที่ได้รับการยอมรับในการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมสื่อสารไร้สายยุคใหม่ เพราะไฟล์เสียงนี้เป็นหนึ่งในฟอร์แมตไฟล์เสียงที่ใช้กับ MMS โดยเสียงที่เราทำการบันทึกเองจากโทรศัพท์จะถูกจัดเก็บเป็นไฟล์ฟอร์แมต .amr [ที่มา : วิชาการดอทคอม www.vcharkarn.com ]

  • e-Commerce

    e-Commerce (Electronic Commerce) คือ อีคอมเมิร์ซ, พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นการทำธุรกรรมซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการบนอินเทอร์เน็ต โดยใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเป็นสื่อในการนำเสนอสินค้าและบริการต่าง ๆ รวมถึงการติดต่อกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ทำให้ผู้เข้าใช้บริการจากทุกที่ทุกประเทศ หรือทุกมุมโลกสามารถเข้าถึงร้านค้าได้ง่ายและตลอด 24 ชั่วโมง [1]   e-Commerce เป็นส่วนหนึ่งของ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Transaction) ที่ขอบเขตกว้างกว่า โดยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ธุรกรรมทางออนไลน์ หมายถึง กิจกรรมใด ๆ ที่กระทำขึ้นระหว่างหน่วยธุรกิจ บุคคล รัฐ ตลอดจนองค์กรเอกชนหรือองค์กรของรัฐใด ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ การค้า และการติดต่องานราชการ โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ยกตัวอย่าง เช่น การซื้อ-ขายสินค้าผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต, การสมัครสมาชิกผ่านระบบออนไลน์, การตกลงทำสัญญาซื้อ-ขาย หรือสัญญาตกลงตามข้อบังคับต่าง ๆ บนเครือข่าย, การโอนเงินด้วยระบบอัตโนมัติผ่านระบบเครือข่าย, การสื่อสารรับ-ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเครือข่ายการสื่อสาร และการสอบถามข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น [2]   ที่มา: [1] สวทช. [2] ICT Law Center

  • ORFT

    ORFT (Online Retail Funds Transfer)   การโอนเงินรายย่อยทีละรายการไปยังธนาคารอื่นแบบออนไลน์ ผ่านตู้ ATM, Internet, Mobile หรือเคาน์เตอร์ธนาคาร   แหล่งข้อมูลอ้างอิง: ธนาคารแห่งประเทศไทย ( www.bot.or.th )