TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

KNOWLEDGE

SHARING

คลังความรู้

พ.ร.บ.ธุรกรรมฯ เดอะซีรีส์ ตอนที่ 3

พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) แค่หมวด 1 ก็ครอบคลุมครบวงจรเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซกับการช่วยฟื้นฟู SMEs ในประเทศจีน หลังวิกฤต COVID-19

นับเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 ที่ GDP ของจีนติดลบในไตรมาสแรก จึงทำให้ 2 แพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่ของจีน วางแผนหาแนวทางช่วยกระตุ้นและฟื้นฟูธุรกิจในกลุ่ม SMEs ให้อยู่รอดจากผลกระทบที่เกิดขึ้น

ปฏิทินกิจกรรม

EVENT CALENDAR

ETDA

NEWS

15 ต.ค. 63

ETDA ประกาศข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ยกระดับการออกทรานสคริปต์ของสถาบันการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มความสะดวกสบาย และความเชื่อมั่น ตรวจสอบง่าย ในมาตรฐานเดียว

10 ต.ค. 63

ETDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จับมือ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และธนาคารออมสิน ลงนาม MoU การพัฒนามาตรฐานสมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซ

09 ต.ค. 63

ETDA จับมือ ABAC จัดกิจกรรม "Client Pitching Rebranding จับไอเดียเคลียร์การตลาด ยุค Digital" เพื่อเปิดพื้นที่ให้เหล่านักศึกษาได้โชว์ศักยภาพและแสดงความคิดสร้างสรรค์ในการเสนอแผนการตลาดและการ Rebrand ให้สินค้าแบรนด์ดัง

ศัพท์ความรู้

คำที่ถูกค้นหามากที่สุด

  • .AMR (Adaptive Multi-Rate)

    ไฟล์เสียงมาตรฐานใหม่ที่ได้รับการยอมรับในการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมสื่อสารไร้สายยุคใหม่ เพราะไฟล์เสียงนี้เป็นหนึ่งในฟอร์แมตไฟล์เสียงที่ใช้กับ MMS โดยเสียงที่เราทำการบันทึกเองจากโทรศัพท์จะถูกจัดเก็บเป็นไฟล์ฟอร์แมต .amr [ที่มา : วิชาการดอทคอม www.vcharkarn.com ]

  • e-Commerce

    e-Commerce (Electronic Commerce) คือ อีคอมเมิร์ซ, พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นการทำธุรกรรมซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการบนอินเทอร์เน็ต โดยใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเป็นสื่อในการนำเสนอสินค้าและบริการต่าง ๆ รวมถึงการติดต่อกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ทำให้ผู้เข้าใช้บริการจากทุกที่ทุกประเทศ หรือทุกมุมโลกสามารถเข้าถึงร้านค้าได้ง่ายและตลอด 24 ชั่วโมง [1]   e-Commerce เป็นส่วนหนึ่งของ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Transaction) ที่ขอบเขตกว้างกว่า โดยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ธุรกรรมทางออนไลน์ หมายถึง กิจกรรมใด ๆ ที่กระทำขึ้นระหว่างหน่วยธุรกิจ บุคคล รัฐ ตลอดจนองค์กรเอกชนหรือองค์กรของรัฐใด ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ การค้า และการติดต่องานราชการ โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ยกตัวอย่าง เช่น การซื้อ-ขายสินค้าผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต, การสมัครสมาชิกผ่านระบบออนไลน์, การตกลงทำสัญญาซื้อ-ขาย หรือสัญญาตกลงตามข้อบังคับต่าง ๆ บนเครือข่าย, การโอนเงินด้วยระบบอัตโนมัติผ่านระบบเครือข่าย, การสื่อสารรับ-ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเครือข่ายการสื่อสาร และการสอบถามข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น [2]   ที่มา: [1] สวทช. [2] ICT Law Center

  • ORFT

    ORFT (Online Retail Funds Transfer)   การโอนเงินรายย่อยทีละรายการไปยังธนาคารอื่นแบบออนไลน์ ผ่านตู้ ATM, Internet, Mobile หรือเคาน์เตอร์ธนาคาร   แหล่งข้อมูลอ้างอิง: ธนาคารแห่งประเทศไทย ( www.bot.or.th )