email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 22.11.2018 (2 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 27.09.2020 | อ่าน 3485

ทีมไทยเจ๋ง คว้าที่ 2 Cyber SEA Game 2018


ETDA จัดงานสร้างกำลังคนไซเบอร์คุณภาพต่อเนื่องปีที่ 2 เฟ้นหาสุดยอดทีมจาก 10 ประเทศอาเซียน เข้าแข่ง SECCON 2018 ระดับโลก 

 

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน “Cyber SEA Game 2018” ขึ้นเป็นปีที่ 2 โดยปีนี้ทาง ศูนย์ความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาบุคลากรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (ASEAN-Japan Cybersecurity Capacity Building Centre) หรือ ศูนย์ AJCCBC ภายใต้ ETDA เป็นผู้รับผิดชอบ เฟ้นหาสุดยอดทีมคนรุ่นใหม่ด้าน Cybersecurity ในระดับอาเซียน เพื่อเสริมสร้างกำลังคนรุ่นใหม่รับมือภัยคุกคามไซเบอร์ ผู้ชนะการแข่งขันยังได้เป็นตัวแทนอาเซียน ไปแข่งขันระดับโลกในงาน SECCON 2018 ที่ประเทศญี่ปุ่นปลายปีนี้

 

สุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ ETDA เปิดเผยภายหลังพิธีเปิดการแข่งขัน “Cyber SEA Game 2018” ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ว่า ETDA ในฐานะผู้กำกับดูแลศูนย์ AJCCBC ได้จัดการแข่งขัน Cyber SEA Game 2018 โดยได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนอาเซียนเป็นเจ้าภาพต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันนี้ต่อในปีหน้าด้วย

สำหรับการจัดการแข่งขัน Cyber SEA Game ได้เริ่มขึ้นครั้งแรก ในปี 2559 โดยมีประเทศอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพ จนกระทั่งในปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ โดย ETDA เป็นผู้ดำเนินการ สำหรับปีนี้ งาน Cyber SEA Game 2018 ประเทศไทยยังคงได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ และจะดำเนินการเป็นเจ้าภาพต่อไปอีก 3 ปี (ถึงปี 2564) ตามวัตถุประสงค์โครงการศูนย์ AJCCBC ที่ตั้งเป้าพัฒนาบุคลากรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ไว้อย่างน้อย 700 คน ตลอดระยะเวลาของโครงการ

ทั้งนี้ การแข่งขัน Cyber SEA Game 2018 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้เรื่องความมั่นคงปลอดภัยให้กับเยาวชนยุคใหม่ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ทีมละ 4 คน ที่มีอายุระหว่าง 15–29 จากประเทศในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ ประกอบไปด้วย บรูไน, กัมพูชา, อินโดนีเซีย, สปป.ลาว, มาเลเซีย, เมียนมา, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไทย และ เวียดนาม เข้าร่วมการแข่งขัน ผู้ชนะการแข่งขันจะเป็นตัวแทนของประเทศกลุ่มอาเซียน ไปแข่งขันระดับโลกในงาน SECCON 2018 ที่ประเทศญี่ปุ่นในวันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2561

สำหรับประเทศไทย ได้ส่งทีม Pattara_Knight ซึ่งชนะจากการแข่งขัน Thailand CTF Competition 2018 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา เข้าร่วมแข่งขัน    

 

สำหรับผลการแข่งขัน Cyber SEA Game 2018​ คือ อันดับที่ 1 ได้แก่ อินโดนีเซีย อันดับที่ 2 ไทย และอันดับที่ 3 คือเวียดนาม 

การจัดแข่งขัน Cyber SEA Game 2018 ถือเป็นส่วนหนึ่งของการการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญของ ETDA โดยตั้งเป้าหมายไว้ 12,000 คน ภายในปี 2564 จึงดำเนินการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง เป็นการเพิ่มขีดความสามารถด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย และป้องกันปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพื่อตอบโจทย์ตลาดแรงงานที่ยังคงต้องการบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นจำนวนมากด้วย