email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 28.04.2017 (8 เดือนที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 16.12.2017 | อ่าน 1700

พระราชทานพระรูปพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระรูปพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระรูปพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน นำไปเผยแพร่ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๐ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และเพื่อความเป็นสิริมงคลสืบไป 

 

 

สามารถดาวน์โหลดพระรูปความละเอียดสูงได้ที่ https://goo.gl/uEjIXg