email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 28.06.2017 (11 เดือนที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 25.05.2018 | อ่าน 1380

ไทยเซิร์ตเฝ้าติดตาม Petya Ransomware พร้อมแนะวิธีป้องกัน


แจ้งเตือน มัลแวร์เรียกค่าไถ่ Petya สายพันธุ์ใหม่ แพร่กระจายแบบเดียวกับ WannaCry เข้ารหัสลับข้อมูลทั้งดิสก์

สุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะผู้รับผิดชอบ ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย หรือ ไทยเซิร์ต กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของมัลแวร์รูปแบบแรนซัมแวร์แบบเรียกค่าไถ่ชื่อ Petya ที่แพร่กระจายผ่านช่องโหว่ของระบบ SMBv1 แบบเดียวกับที่มัลแวร์ WannaCry ว่า จากที่ทีมไทยเซิร์ตได้ตรวจสอบสถานการณ์มัลแวร์ Petya ล่าสุดยังไม่พบคอมพิวเตอร์ในประเทศไทยที่โดนมัลแวร์ดังกล่าวเล่นงาน รวมถึงได้ทำการแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ หากพบความผิดปกติของระบบให้รีบแจ้งมาที่ไทยเซิร์ตทันที

ทาง ETDA ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมกันนี้ได้ออกวิธีป้องกันและรับมือมัลแวร์ Petya แก่หน่วยงานและประชาชนทั่วไป สามารถติดตามวิธีแก้ไขที่ facebook.com/ETDA.Thailand และอัปเดตข่าวจากไทยเซิร์ตจากข่าว แจ้งเตือน มัลแวร์เรียกค่าไถ่ Petya สายพันธุ์ใหม่ฯ ที่ https://www.thaicert.or.th/alerts/user/2017/al2017us002.html (หรือสแกน QR Code จากอินโฟกราฟิกด้านล่าง)

หากมีสงสัยสามารถสอบถามเบื้องต้นได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ โทร.1212 และสอบถามในรายละเอียดกับไทยเซิร์ตได้ทางอีเมล report@thaicert.or.th หรือโทรศัพท์ 0-2123-1212

ดาวน์โหลดอินโฟกราฟิก 1

ดาวน์โหลดอินโฟกราฟิก 2